-->
.PLEASE WAIT 3 SECONDS..
.AFTER APPEARING ARROW AND TOUCH THAT..

Now Online

Monday, 29 July 2019

புற்றுநோயால் பாதிக்கபட்டு சிகிச்சை பெறும் அரசு ஊழியர்களுக்கு ஊதியத்துடன் சிறப்பு விடுப்பு*புற்றுநோயால் பாதிக்கபட்டு சிகிச்சை பெறும் அரசு ஊழியர்களுக்கு ஊதியத்துடன் சிறப்பு விடுப்பு

*கூடுதலாக 10 நாட்கள் சிறப்பு விடுப்பு அளித்து அரசாணை வெளியிட்டது தமிழக அரசு

*கிமோ,தெரபி,ரேடியோ தெரபி சிகிச்சை பெறும் ஒவ்வொரு முறையும் ஊதியத்துடன் 10 நாள் விடுப்பு


CLICK PHOTO TO JOIN

CLICK PHOTO TO JOIN